Polyfunkční dům Pacov

  • Polyfunkční dům Pacov 550 m2 + ochranné sítě, montáž římsových rámů a konzolování balkonu.